Ratsastuskoululla vierailleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta

16.8.2020

Hankoniemen ratsastajat ry:n ratsastuskoululla elokuussa vierailleella henkilöllä on todettu vierailun jälkeen koronavirustartunta. Tartuntaketju on jäljitetty terveysviranomaisen toimesta ja viranomainen on ollut yhteydessä kaikkiin asianosaisiin.

”Olemme saaneet terveysviranomaiselta selkeät toimintaohjeet ja toimineet niiden mukaisesti”, kertoo ratsastuksenopettaja Mia Maukonen.

Koska elämme epävarmoja aikoja, voi ratsastuskoululla vierailla ja ratsastustunnille osallistua ainoastaan terveenä. Lisäksi ratsastuskoulun tiloissa tulee edelleen huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä huolellisesta käsi- ja yskimishygieniasta.

 ”Seuraamme valtioneuvoston ohjeistuksia jatkuvasti ja päivitämme ohjeistuksiamme tilanteen mukaan. Lisäksi pyydämme kaikkia ratsastuskoululla vierailevia ilmoittamaan kaikista turvallisuuteen liittyvistä huomioista viipymättä ratsastuskoulun henkilökunnalle”, sanoo Hankoniemen ratsastajat ry:n puheenjohtaja Miina Lähdeniemi.

Mahdolliset ratsastustuntimuutokset hoituvat ratsastuksenopettaja Mia Maukosen kautta puhelimitse.

Lisätietoja koronaviruksesta:

THL https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Hangon kaupunki https://www.hanko.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/uutisia/koronainfoa.18089.news

Ridskolsbesökare testades positivt för coronavirus

I Augusti har en person efter ett besök på Hangö Udds Ryttares ridskola testats positivt för coronavirus. Hälsomyndigheterna har genomfört smittspårning samt kontaktat alla parter i frågan.

“Vi har fått noggranna instruktioner från hälsomyndigheterna, och de har vi följt”, berättar ridläraren Mia Maukonen.

Under dessa osäkra tider kan ridskolan besökas och ridlektioner bokas endast då man är frisk. På ridskolan ber vi alla fortsättningsvis uppmärksamma god hand- och hosthygien samt undvika närkontakt med andra människor.

“Vi följer statsrådets anvisningar hela tiden och uppdaterar egna instruktioner vid behov. Därtill ber vi alla ridskolsbesökare att omedelbart anmäla möjliga säkerhets observationer till ridskolans personal”, säger ordförande för Hangö Udds Ryttare r.f. Miina Lähdeniemi.

Om ni behöver göra ändringar i bokningar till ridlektioner, vänligen kontakta ridläraren Mia Maukonen per telefon.

Mera information om coronavirus: 

THL https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hangö stad https://www.hanko.fi/sv/staden_och_beslutsfattande/aktuellt/nyheter/coronainfo.18094.news

Yhteyshenkilöt ratsastuskoululle/ Kontaktpersoner till ridskolan:

Miina Lähdeniemi
040-847 5204
Puheenjohtaja Hankoniemen ratsastajat ry/ Ordförande Hangö Udds Ryttare rf

Mia Maukonen
040-560 0595
Ratsastuksenopettaja/ Ridläräre